Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Artystów Euforis z siedzibą na ul. Przytyk 7/140, 01-962 Warszawa,

2) kontakt w sprawie ochrony danych – kursy.euforis@gmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kursów oraz zapewnienia Pani/Pana bezpieczeństwa. Podstawą do przetwarzania tych danych jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w kursach, ich niepodanie może skutkować odmową rezerwacji miejsca.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 Akceptując regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie

a) otrzymywanie informacji organizacyjnych

b) ubezpieczenie uczestników kursów

przez serwisy Typeform.com oraz Google w celu realizacji kursów oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie ich trwania, przekazywania niezbędnych informacji. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy.